Preprava Batožiny spolu s Vami na Letisko a späť

Akčná ponuka
Kód produktu: AD1
Vaša cena: 0,00 €

Preprava Batožiny spolu s Vami na Letisko a späť

Práva a povinnosti cestujúceho :
1. Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú a pohodlnú prepravu vrátane prepravy batožiny,
b) požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb,

2. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.
Cestujúcim nie je dovolené:
a) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč,
b) vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
c) fajčiť vo vozidle.

3. Ďalej je cestujúci povinný:
a) uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú
b) k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich,
c) zaplatiť cestovné podľa dohodnutej ceny,
d) zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie

e) alebo za znečistenie vozidla.

BATOŽINA1. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.

2. Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 30x40x60cm, tvaru valca dĺžky 60cm a priemeru 35cm, alebo tvaru dosky 10x60x60cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.

3. Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.

4. Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,
b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia,
c) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
d) batožiny, ktorých celková váha presahuje 20 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 20 kg podlieha ďalšiemu poplatku.
e) zbrane a iné nebezpečné predmety alebo predmety, látky ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie ostatných cestujúcich.

5. Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má aj právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo o spôsobe uloženia v určitej polohe.

6. Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 200,00€.

7. Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.

8. Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.

9. Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.

10.  Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

11. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt v pripade kupy LISTKA dopisať meno - ďakujemeKontakt

Altrans.sk

Kancelaria :
Rastislavova
Košice 040 01
Slovensko.

Ičo: 47 608 196

https://www.google.com/maps/place/Altrans.sk+AIRPORT+TRANSFER+:+Letiska+Kosice+-+Budape%C5%A1t,+Krakov,+Vieden,+Bratslava/@48.720935,21.2305533,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473edf8805e34235:0x58aca755f18cd36d!8m2!3d48.720935!4d21.232742?hl=skKontaktujte nás :

po - pia: 8:30 - 17:30

sob - 8:00 - 13:00

čt 0907 954 919

Čislo účtu:
Vub Košice :
IBAN: SK 76 0200 0000 0022 4545 5459
BIC kód/ SWIFT:


https://https://svadby-catering0.webnode.sk/

https://www.amarkreal.sk/

Nehnutelností sprostredkovanie predaj, prenajom , kupa
PREPRAVA BATOŽINY - Infolinka +421 907 954 919 Pondelok -- Nedeľa 8:00 - 17:00 ,

E-shop